https://forms.gle/EyiVfB1z1iFAV58x8
facebook

Chia sẻ tài liệu

TOP 5 câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn công việc làm

1. Giới Thiệu Bản Thân

Câu hỏi thường gặp: "Tell me about yourself."

 • Nội dung: Candidates should briefly summarize their educational background, work experience, key skills, and achievements relevant to the position.
 • Nội dung: Ứng viên nên tóm tắt ngắn gọn về quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng nổi bật và các thành tựu liên quan đến vị trí ứng tuyển.

 • Ví dụ trả lời: "I am Nguyen Van A, a graduate in Business Administration from XYZ University. I have three years of experience working at ABC Company as a sales executive, where I developed customer management skills and achieved significant sales milestones."
 • Ví dụ trả lời: "Tôi là Nguyễn Văn A, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh từ Đại học XYZ. Tôi đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty ABC với vai trò nhân viên kinh doanh, nơi tôi đã phát triển kỹ năng quản lý khách hàng và đạt được nhiều thành tích trong doanh số bán hàng."

2. Điểm Mạnh và Điểm Yếu

Câu hỏi thường gặp: "What are your strengths and weaknesses?"

 • Nội dung: Candidates need to clearly state their positive skills or qualities related to the job when discussing strengths. For weaknesses, choose one that does not greatly affect the job and mention how you are improving it.
 • Nội dung: Ứng viên cần nêu rõ các kỹ năng hoặc phẩm chất tích cực liên quan đến công việc khi nói về điểm mạnh. Đối với điểm yếu, hãy chọn một điểm không ảnh hưởng lớn đến công việc và nêu cách bạn đang cải thiện nó.

 • Ví dụ trả lời: "My strength is my communication skills and my ability to work well in a team. However, my weakness is that sometimes I can focus too much on details, but I am learning to manage my time better to meet deadlines."
 • Ví dụ trả lời: "Điểm mạnh của tôi là kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm tốt. Tuy nhiên, điểm yếu của tôi là đôi khi tôi có thể quá chú trọng vào chi tiết, nhưng tôi đang học cách quản lý thời gian hiệu quả hơn để hoàn thành công việc đúng hạn."

3. Lý Do Muốn Làm Việc Tại Công Ty

Câu hỏi thường gặp: "Why do you want to work at our company?"

 • Nội dung: Candidates should clearly state why they chose the company, including impressive points about the company's culture, products/services, growth opportunities, and how they can contribute to the company's development.
 • Nội dung: Ứng viên cần nêu rõ lý do tại sao họ chọn công ty, bao gồm những điểm ấn tượng về văn hóa, sản phẩm/dịch vụ, cơ hội phát triển và cách họ có thể đóng góp vào sự phát triển của công ty.

 • Ví dụ trả lời: "I am very impressed with the company's innovation and continuous development in the tech industry. I believe that with my experience and skills, I can contribute positively to the development of new product projects at the company."
 • Ví dụ trả lời: "Tôi rất ấn tượng với sự đổi mới và phát triển không ngừng của công ty trong ngành công nghệ. Tôi tin rằng với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, tôi có thể đóng góp tích cực vào các dự án phát triển sản phẩm mới của công ty."

4. Kinh Nghiệm Làm Việc và Dự Án Thành Công

Câu hỏi thường gặp: "Tell me about a successful project or work you have done."

 • Nội dung: Candidates should choose a project where they made significant contributions, describe their role in detail, the challenges faced, and how they solved them.
 • Nội dung: Ứng viên nên chọn một dự án mà họ đã đóng góp quan trọng, mô tả chi tiết về vai trò của mình, những thách thức gặp phải và cách giải quyết chúng.

 • Ví dụ trả lời: "At ABC Company, I led a customer management application development project. This project faced many challenges in terms of time and resources, but I coordinated well with the team and completed the project on time, increasing the sales department's efficiency by 20%."
 • Ví dụ trả lời: "Tại công ty ABC, tôi đã lãnh đạo dự án phát triển ứng dụng quản lý khách hàng. Dự án này gặp nhiều thách thức về thời gian và tài nguyên, nhưng tôi đã phối hợp tốt với nhóm và hoàn thành dự án đúng hạn, giúp tăng 20% hiệu suất làm việc của bộ phận kinh doanh."

5. Mục Tiêu Nghề Nghiệp

Câu hỏi thường gặp: "What are your career goals for the next 5 years?"

 • Nội dung: Candidates should clearly present their career goals and how they plan to achieve them, ensuring that their goals align with the company's development direction.
 • Nội dung: Ứng viên cần trình bày rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp và cách dự định đạt được chúng, đảm bảo rằng mục tiêu của họ phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

 • Ví dụ trả lời: "In the next five years, I aim to become an expert in digital marketing and contribute to the company's brand development strategy. I hope to have the opportunity to learn and develop new skills here to achieve this goal."
 • Ví dụ trả lời: "Trong 5 năm tới, tôi mong muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực marketing số và đóng góp vào chiến lược phát triển thương hiệu của công ty. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng mới tại đây để đạt được mục tiêu này."
   
  Chinh phục mọi kỳ phỏng vấn với tiếng Anh giao tiếp và kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiệp từ ORITOEIC!
  Bạn đang:
 • Ước mơ chinh phục công việc mơ ước?
 • Lo lắng không biết cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh?
 • Muốn tự tin giao tiếp và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng?
 • Đừng lo lắng, ORITOEIC sẽ giúp bạn!
  Với chương trình tiếng Anh giao tiếp và kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiệp:
 • Nắm vững kiến thức tiếng Anh giao tiếp: Giao tiếp tự tin và trôi chảy trong mọi tình huống, đặc biệt là trong các buổi phỏng vấn xin việc.
 • Luyện tập kỹ năng phỏng vấn hiệu quả: Trả lời các câu hỏi phỏng vấn thường gặp một cách tự tin và ấn tượng, thu hút nhà tuyển dụng.
 • Nâng cao khả năng thuyết trình: Trình bày bản thân, năng lực và kinh nghiệm một cách rõ ràng, súc tích và thuyết phục.
 • Tự tin chinh phục mọi thử thách: Sẵn sàng cho những buổi phỏng vấn quan trọng và đạt được thành công trong sự nghiệp.
 • Cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiện đại, ORITOEIC cam kết:
 • Giúp bạn học tiếng Anh giao tiếp một cách hiệu quả nhất.
 • Cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng phỏng vấn cần thiết.
 • Nâng cao khả năng tự tin và bản lĩnh của bạn trong mọi tình huống.
 • Hãy liên hệ ngay với ORITOEIC để được tư vấn miễn phí và đăng ký khóa học!
  Hotline: 07788 45689 (Ms. Loan)
 • BÌNH LUẬN
Hotline:090 630 33 73
Chỉ đường icon zalo Zalo:090 630 33 73 SMS:090 630 33 73