https://forms.gle/EyiVfB1z1iFAV58x8
facebook

Chia sẻ tài liệu

TIPS cho vòng GROUP DISCUSSION của Qatar Airways

Vượt qua vòng thảo luận nhóm trong phỏng vấn tiếp viên hàng không của Qatar Airways đòi hỏi sự kết hợp giữa việc chuẩn bị, giao tiếp hiệu quả và làm việc theo nhóm. Dưới đây là một số mẹo chi tiết dựa trên các nguồn được cung cấp:

Hiểu mục đích:

Vòng thảo luận nhóm được thiết kế để đánh giá các kỹ năng mềm của bạn, chẳng hạn như giao tiếp, làm việc theo nhóm, lãnh đạo và khả năng giải quyết vấn đề. Nhóm tuyển dụng muốn xem bạn tương tác với người khác tốt như thế nào và xử lý động lực nhóm ra sao.

Mẹo quan trọng để thành công:

 • Nhớ tên: Cố gắng nhớ và sử dụng tên của các ứng viên khác. Điều này thể hiện phép lịch sự và chú ý đến chi tiết, rất quan trọng đối với vai trò tiếp viên hàng không.
 • Chủ động:  Tình nguyện tham gia các vai trò như đọc nhiệm vụ hoặc giữ giờ. Điều này cho thấy khả năng lãnh đạo và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, hãy đảm bảo bạn thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả.
 • Tham gia tích cực nhưng cân bằng: Tham gia tích cực vào thảo luận, nhưng tránh chiếm ưu thế. Hãy đảm bảo bạn đóng góp những ý kiến ​​có ý nghĩa và khuyến khích những người khác chia sẻ quan điểm của họ. Điều này cho thấy bạn hợp tác và có thể làm việc tốt trong một nhóm.
 • Giao tiếp chuyên nghiệp: Xưng hô với người khác một cách tôn trọng và chuyên nghiệp. Tránh sử dụng các thuật ngữ không chính thức như "cưng" và thay vào đó hãy sử dụng tên hoặc chức danh thích hợp. Điều này phản ánh sự chuyên nghiệp và phù hợp với vai trò của bạn.
 • Giữ tập trung vào nhiệm vụ: Giữ cho cuộc thảo luận đi đúng hướng và tập trung vào nhiệm vụ đang bàn. Nếu bạn chịu trách nhiệm giữ giờ, hãy nhắc nhở nhóm về thời gian còn lại để đảm bảo thảo luận mang lại hiệu quả.
 • Ngôn ngữ hình thể: Chú ý đến ngôn ngữ hình thể của bạn. Giữ liên lạc bằng mắt, gật đầu để cho biết bạn đang lắng nghe và tránh khoanh tay, điều này có thể khiến bạn trông phòng thủ. Ngôn ngữ hình thể tích cực giúp truyền tải sự tự tin và cởi mở.
 • Khuyến khích sự tham gia: Đảm bảo mọi người trong nhóm có cơ hội phát biểu. Nếu ai đó im lặng, hãy mời họ chia sẻ suy nghĩ của mình. Điều này cho thấy bạn hòa nhập và coi trọng tinh thần đồng đội.
 • Tránh những sai lầm phổ biến: Không ngắt lời người khác, hung hăng quá mức hoặc bác bỏ ý tưởng của người khác. Những hành vi này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đánh giá của bạn. Thay vào đó, hãy tôn trọng và cân nhắc các quan điểm khác nhau.
 • Ví dụ kịch bản: Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một cuộc thảo luận nhóm về việc cải thiện dịch vụ khách hàng trên các chuyến bay. Bạn có thể bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân và đề xuất một vài ý tưởng, sau đó mời những người khác chia sẻ suy nghĩ của họ. Ví dụ: "Xin chào mọi người, tôi là [Tên bạn]. Một ý tưởng của tôi để cải thiện dịch vụ khách hàng là triển khai hệ thống phản hồi nơi hành khách có thể dễ dàng chia sẻ trải nghiệm của họ. Mọi người nghĩ sao? Có ai có đề xuất khác không?"

Bằng cách tuân theo những mẹo này và thể hiện khả năng làm việc tốt trong nhóm, giao tiếp hiệu quả và xử lý trách nhiệm, bạn có thể tăng cơ hội vượt qua vòng thảo luận nhóm trong phỏng vấn tiếp viên hàng không của Qatar Airways.

Cụ thể: 

1. Giao tiếp hiệu quả:

 • Rõ ràng và Tự tin: Nói rõ ràng và tự tin. Đảm bảo các luận điểm của bạn được diễn đạt tốt và dễ hiểu.
 • Lắng nghe tích cực: Thể hiện bạn đang lắng nghe người khác bằng cách gật đầu, duy trì giao tiếp bằng mắt và phản hồi phù hợp. Điều này thể hiện sự tôn trọng và chú ý.

2. Làm việc nhóm và hợp tác:

 • Khuyến khích sự tham gia: Mời các thành viên ít nói hơn chia sẻ quan điểm của họ và đảm bảo mọi người có cơ hội phát biểu. Điều này cho thấy bạn coi trọng tinh thần đồng đội và hòa nhập.
 • Xây dựng dựa trên ý tưởng của người khác: Chấp nhận và xây dựng dựa trên các điểm mà người khác đưa ra. Điều này thể hiện khả năng hợp tác và đóng góp xây dựng vào thảo luận.

3. Lãnh đạo:

 • Chủ động: Tình nguyện tham gia các vai trò như giữ giờ hoặc tóm tắt thảo luận. Điều này cho thấy khả năng lãnh đạo và thái độ chủ động.
 • Hướng dẫn thảo luận: Giúp giữ cho cuộc thảo luận đi đúng hướng và tập trung vào chủ đề. Điều này thể hiện khả năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả động lực nhóm.

4. Giải quyết vấn đề:

 • Đưa ra giải pháp: Trình bày các giải pháp thiết thực và thấu đáo cho các vấn đề đang được thảo luận. Điều này cho thấy kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng suy nghĩ phản biện của bạn.

5. Chuyên nghiệp:

 • Tương tác tôn trọng: Xưng hô với người khác một cách tôn trọng và chuyên nghiệp. Tránh ngắt lời và sử dụng ngôn ngữ lịch sự khi cần chen ngang.
 • Ngôn ngữ hình thể tích cực: Giữ tư thế tốt, giao tiếp bằng mắt và tránh nh fidgeting (cử động chân tay bồn chồn). Ngôn ngữ hình thể tích cực truyền tải sự tự tin và chuyên nghiệp.

6. Khả năng thích nghi và linh hoạt:

 • Cởi mở: Cởi mở với các quan điểm khác nhau và linh hoạt trong cách tiếp cận. Điều này cho thấy bạn có thể thích nghi với các tình huống khác nhau và làm việc tốt trong các nhóm đa dạng.

Mẹo thực tế:

 • Chuẩn bị: Nghiên cứu các chủ đề thảo luận nhóm phổ biến và thực hành với bạn bè hoặc gia đình để xây dựng sự tự tin và cải thiện kỹ năng giao tiếp.
 • Tóm tắt: Cuối buổi thảo luận, hãy cố gắng tóm tắt các điểm chính và đưa ra kết luận cân bằng. Điều này cho thấy khả năng tổng hợp thông tin và cung cấp bản tóm tắt mạch lạc.

Ví dụ minh hoạ 

Tình huống cụ thể: Thảo luận nhóm về chủ đề "Làm thế nào để nâng cao trải nghiệm khách hàng trên chuyến bay?"

Script:

Ngữ cảnh: Bạn và các ứng viên khác đang tham gia một buổi thảo luận nhóm trong buổi phỏng vấn cho vị trí tiếp viên hàng không của Qatar Airways. Người phỏng vấn đưa ra chủ đề "Làm thế nào để nâng cao trải nghiệm khách hàng trên chuyến bay?" và yêu cầu các ứng viên thảo luận.

Opening the Discussion:

Applicant A (taking initiative): "Good morning, everyone. To start our discussion on how to enhance customer experience on flights, let's first identify some key areas where improvements can be made. I'll volunteer to keep track of time and summarize our points at the end. Shall we begin?"

Người ứng viên A (chủ động): "Chào buổi sáng mọi người. Để bắt đầu thảo luận về cách nâng cao trải nghiệm khách hàng trên các chuyến bay, hãy cùng xác định một số lĩnh vực chính cần cải thiện. Tôi sẽ tình nguyện theo dõi thời gian và tóm tắt các điểm cuối cùng của chúng ta. Chúng ta bắt đầu nhé?"

Effective Communication:

Applicant B (speaking clearly and confidently): "I believe one major area is in-flight entertainment. Providing a variety of movies, music, and games can significantly enhance the passenger experience. What do you all think?"

Người ứng viên B (nói rõ ràng và tự tin): "Tôi tin rằng một lĩnh vực chính là giải trí trên chuyến bay. Cung cấp nhiều bộ phim, nhạc và trò chơi khác nhau có thể nâng cao trải nghiệm của hành khách rất nhiều. Mọi người nghĩ sao?"

Active Listening:

Applicant C (nodding and maintaining eye contact): "I completely agree with you. Additionally, we could consider offering personalized entertainment options. Perhaps we could have a system where passengers can select their preferences before the flight."

Người ứng viên C (gật đầu và duy trì giao tiếp bằng mắt): "Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Ngoài ra, chúng ta có thể xem xét việc cung cấp các tùy chọn giải trí cá nhân hóa. Có lẽ chúng ta có thể có một hệ thống mà hành khách có thể chọn sở thích của mình trước khi bay."

Teamwork and Collaboration:

Applicant D (encouraging participation): "That's a great idea. What about customer service? I noticed that some of us have experience in hospitality. Could you share some insights on how we can improve customer service on flights?"

Người ứng viên D (khuyến khích tham gia): "Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Còn về dịch vụ khách hàng thì sao? Tôi nhận thấy rằng một số người trong chúng ta có kinh nghiệm trong ngành khách sạn. Bạn có thể chia sẻ một số ý tưởng về cách cải thiện dịch vụ khách hàng trên các chuyến bay không?"

Building on Others' Ideas:

Applicant E (acknowledging and building on others' points): "Yes, I have worked in hospitality before. One way to improve customer service is through regular training for cabin crew to ensure they can handle any situation professionally and empathetically."

Người ứng viên E (thừa nhận và phát triển ý kiến của người khác): "Vâng, tôi đã từng làm việc trong ngành khách sạn. Một cách để cải thiện dịch vụ khách hàng là thông qua việc đào tạo thường xuyên cho phi hành đoàn để đảm bảo họ có thể xử lý mọi tình huống một cách chuyên nghiệp và đồng cảm."

Leadership:

Applicant A (guiding the discussion): "Great points everyone. So far, we have discussed in-flight entertainment and customer service. Let's now focus on the food and beverage services. How can we enhance the quality and variety of meals offered on flights?"

Người ứng viên A (hướng dẫn cuộc thảo luận): "Các điểm thảo luận rất tuyệt vời mọi người. Cho đến nay, chúng ta đã thảo luận về giải trí trên chuyến bay và dịch vụ khách hàng. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào dịch vụ ăn uống. Làm thế nào để chúng ta nâng cao chất lượng và sự đa dạng của các bữa ăn được cung cấp trên chuyến bay?"

Problem-Solving:

Applicant F (offering solutions): "To improve meal quality, we could partner with renowned chefs to design the menu. Additionally, offering meal options that cater to different dietary needs such as vegetarian, vegan, and gluten-free options can greatly enhance passenger satisfaction."

Người ứng viên F (đưa ra giải pháp): "Để cải thiện chất lượng bữa ăn, chúng ta có thể hợp tác với các đầu bếp nổi tiếng để thiết kế thực đơn. Ngoài ra, cung cấp các tùy chọn bữa ăn phù hợp với các nhu cầu ăn kiêng khác nhau như ăn chay, thuần chay và không gluten có thể nâng cao sự hài lòng của hành khách rất nhiều."

Professionalism:

Applicant B (respectful interactions): "Those are excellent suggestions. If I may add, we should also focus on maintaining the cleanliness of the aircraft throughout the flight. This can leave a positive impression on the passengers."

Người ứng viên B (giao tiếp tôn trọng): "Đó là những gợi ý xuất sắc. Nếu tôi có thể bổ sung, chúng ta cũng nên tập trung vào việc duy trì vệ sinh sạch sẽ của máy bay trong suốt chuyến bay. Điều này có thể để lại ấn tượng tốt cho hành khách."

Adaptability and Flexibility:

Applicant C (open-mindedness): "I agree. It's important to be flexible and adaptable to the needs of our passengers. For example, if a passenger has a special request, we should try our best to accommodate it."

Người ứng viên C (cởi mở): "Tôi đồng ý. Việc linh hoạt và thích ứng với nhu cầu của hành khách là rất quan trọng. Ví dụ, nếu một hành khách có yêu cầu đặc biệt, chúng ta nên cố gắng hết sức để đáp ứng nó."

Summarizing:

Applicant A (summarizing): "To summarize, we've discussed enhancing in-flight entertainment, improving customer service through regular training, partnering with renowned chefs for better meal quality, maintaining cleanliness, and being flexible to passengers' needs. These strategies can significantly enhance the overall customer experience on flights. Thank you, everyone, for your valuable inputs."

Người ứng viên A (tóm tắt): "Để tóm tắt, chúng ta đã thảo luận về việc nâng cao giải trí trên chuyến bay, cải thiện dịch vụ khách hàng thông qua đào tạo thường xuyên, hợp tác với các đầu bếp nổi tiếng để nâng cao chất lượng bữa ăn, duy trì vệ sinh sạch sẽ và linh hoạt với nhu cầu của hành khách. Những chiến lược này có thể nâng cao đáng kể trải nghiệm khách hàng tổng thể trên các chuyến bay. Cảm ơn mọi người vì những ý kiến quý giá của các bạn."

Ngôn ngữ hình thể nên có:

 • Người ứng viên A: Duy trì giao tiếp bằng mắt với từng người khi mở đầu và tóm tắt. Gật đầu khi người khác nói để thể hiện sự lắng nghe.
 • Người ứng viên B: Nói rõ ràng, tự tin, duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, không bồn chồn.
 • Người ứng viên C: Gật đầu, duy trì giao tiếp bằng mắt với người đang nói để thể hiện sự lắng nghe.
 • Người ứng viên D: Hướng mặt về phía người khác khi khuyến khích họ chia sẻ ý kiến.
 • Người ứng viên E: Sử dụng cử chỉ tay nhẹ nhàng khi giải thích hoặc bổ sung ý kiến của người khác.
 • Người ứng viên F: Cử chỉ tay khi đưa ra giải pháp, duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, giao tiếp bằng mắt.

Các khoá học tại ORI TOEIC

 • TOEIC từ mất gốc đảm bảo đầu ra 600+:

  • Khóa học chuyên sâu dành cho người mất gốc tiếng Anh, cam kết đạt điểm TOEIC tối thiểu 600+ sau khi hoàn thành khóa học.
 • Giao tiếp phản xạ:

  • Khóa học giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên và nhanh chóng, phù hợp cho mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên đến người đi làm.
 • Dịch vụ làm CV:

  • Hỗ trợ tạo và chỉnh sửa CV chuyên nghiệp, tăng khả năng thu hút nhà tuyển dụng và cơ hội trúng tuyển.
 • Dạy tiếng Anh thảo luận nhóm cho hãng hàng không quốc tế:

  • Đào tạo kỹ năng tiếng Anh chuyên biệt cho các buổi thảo luận nhóm, đặc biệt hữu ích cho ứng viên thi tuyển vào các hãng hàng không quốc tế.
 • Kỹ năng tư duy trả lời phỏng vấn đối đáp thi tiếp viên hàng không:

  • Khóa học tập trung vào phát triển kỹ năng trả lời phỏng vấn, đối đáp một cách thông minh và tự tin, phù hợp cho ứng viên ứng tuyển vị trí tiếp viên hàng không.
 • Hotline: 0906 303 373

 • Địa chỉ: 25/3 Thăng Long, P4, Tân Bình

 

 • BÌNH LUẬN
Hotline:090 630 33 73
Chỉ đường icon zalo Zalo:090 630 33 73 SMS:090 630 33 73